Zetsteen

GEOWALL®-technologie is een door NETICS ontwikkelde techniek waarmee circulaire zetsteen kan worden gemaakt van gebiedseigen baggerspecie. GEOWALL® Zetstenen zijn 100% circulaire bouwelementen die voortkomen uit het samenpersen van baggerspecie. Door de immense perskracht worden sterktes behaald die vergelijkbaar zijn met de sterkte van regulier zetsteen, terwijl de milieu impact sterk gereduceerd wordt. De zetsteenpers is volledig op locatie in te zetten, waardoor er minder transport van grondstoffen benodigd is.

Circulair bouwen met bagger

  • GEOWALL® Zetsteen is een 100% circulaire vervanging voor de betonnen dijkbekledingselementen die nu wordt toegepast.
  • GEOWALL® Zetsteen draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van de waterschappen: “We zijn 100% circulair in 2050”.
  • GEOWALL® Zetsteen bestaat voor ca. 40% uit de reststroom baggerspecie.
  • GEOWALL® Zetsteen resulteert in een 50% lagere MKI dan traditioneel beton.

Productieproces

  • GEOWALL® Zetsteen heeft een unieke receptuur die NETICS per type baggerspecie ontwerpt zodat die aansluit op de producteis en wens van de opdrachtgever.
  • GEOWALL® Zetsteen wordt gemaakt door middel van de speciaal ontwikkeld elektrische GEOWALL® pers. Deze perst onder hoge druk de gebiedseigen baggerspecie tot zetsteen.
  • GEOWALL® Zetsteen heeft dezelfde druksterkte en een hogere buig(trek)sterkte dan traditioneel beton.

Pilot GEOWALL® Hansweert

  • In samenwerking met Waterschap Scheldestromen, HWBP en Deltares is een proefvak aangelegd.
  • Dit proefvak wordt de komende 3 jaar gemonitord en ondertussen wordt de GEOWALL® Zetsteen verder doorontwikkeld.
  • GEOWALL® Zetsteen vergroot de biodiversiteit doordat er met gebiedseigen materiaal wordt gewerkt.
Language »