Duurzame geluidsschermen InnovA58

De mobiliteitsbehoefte in Nederland blijft toenemen en het spoorwegnet speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid van het land. ProRail streeft ernaar om de bereikbaarheid op een duurzame en betaalbare manier te verbeteren. Innovatieve geluidsschermen kunnen hier aanzienlijk aan bijdragen. Huidige materialen voor geluidsschermen veroorzaken echter aanzienlijke CO2-uitstoot, met meer dan 7 kiloton per jaar.

Een duurzaam en circulair alternatief is het “geluidsscherm van Baggerspecie”, dat wordt geproduceerd met behulp van GEOWALL®-bouwblokken. Deze bouwelementen worden gemaakt door lokaal beschikbare grond en/of baggerspecie samen te persen. De GEOWALL®-bouwelementen zijn succesvol gebleken als vervanging voor beton en houten constructies, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van circulaire geluidsschermen van baggerspecie. Dit biedt een oplossing voor het duurzame vraagstuk binnen de wereld van geluidsschermen.

ProRail is de spoorwegbeheerder van Nederland. ProRail is verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid.

Holland Scherm is specialist op het gebied van geluidsschermen en biedt totaaloplossingen op het gebied van geluidshinder.
NETICS B.V. ‘The Sediment Engineers’ is een toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau en is dé expert op het gebied van hergebruik en bouwen met lokaal beschikbare grond, zoals baggerspecie. NETICS is houder van het GEOWALL®-patent en levert binnen dit project als adviseur kennis over deze technologie.
Van Oord werkt vanuit Marine Ingenuity samen met ketenpartners innovatieve en duurzame oplossingen uit en zet kennis van Building with Nature in om natuurinclusieve klimaatadaptatieprojecten te realiseren. Van Oord heeft ervaring met zowel business cases als (duurzaam) baggeren.

Onze jarenlange ervaring in projecten heeft ons geleerd dat pragmatisch omgaan met technologie innovatiekracht brengt. Wij bundelen deze innovatiekracht binnen ons consortium met de praktijkkennis van het efficiënt aanbrengen van geluidsschermen, ervaring met het bouwen met bagger en het baggeren zelf voor deze innovatieve toepassing.

Met GEOWALL® zien wij mogelijkheden om het innovatieve geluidsscherm zodanig vorm te geven dat dit een positieve bijdrage levert aan het ecosysteem. Denk daarbij aan geïntegreerde nestkasten, nestboxen, insectenhotels en bijenbedden.

Het GEOWALL® geluidscherm maakt gebruikt van de grote stroom baggerspecie die vrijkomt in Nederland. Het gaat jaarlijks om 9000 kton (bron: Rijkswaterstaat) baggerspecie en is hiermee één van de grootste afvalstromen in Nederland.

Voor een geluidsscherm van baggerspecie van 3 meter hoog en 1 meter breed wordt ervoor nu vanuit gegaan dat 80% baggerspecie wordt gebruikt. Op basis hiervan, met de huidige jaarlijkse verwerking van baggerspecie in Nederland, kan jaarlijks in theorie zo’n 2.100 kilometer aan geluidsschermen uitgevoerd worden met de GEOWALL® blokken. Dit is ruim voldoende voor het MJPG programma 72 kM * 2.5m1, verdeeld over 8 jaar.

Language »