Rifblokken

GEOWALL®-technologie is een door NETICS ontwikkelde techniek waarmee circulaire rif blokken kunnen worden gemaakt van gebiedseigen baggerspecie. GEOWALL® Rif blokken zijn 100% circulaire rif structuren die voortkomen uit het samenpersen van baggerspecie. De pers is volledig op locatie in te zetten, waardoor er minder transport van grondstoffen benodigd is.

Onze rifblokken worden gebruikt in Groningen.

Circulair bouwen met bagger

 • GEOWALL® Rif blokken is een product waarmee 100% circulaire rif structuren kunnen worden gecreëerd.
 • GEOWALL® Rif blokken is een duurzaam product wat bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit onder water.
 • GEOWALL® Rif blokken bestaan voor ca. 90% uit baggerspecie.
 • GEOWALL® Rif blokken hebben een zeer lage milieu impact (MKI) in vergelijking met betonnen rif structuren.

Productieproces

 • GEOWALL® Rif blokken hebben een unieke receptuur die NETICS per type baggerspecie ontwerpt zodat die aansluit op de eisen en wensen van de opdrachtgever.
 • GEOWALL® Rif blokken worden gemaakt door middel van de speciaal ontwikkelde elektrische GEOWALL® pers. Deze perst onder hoge druk de gebiedseigen baggerspecie tot rif blokken.
 • GEOWALL® Rif blokken worden op locatie geproduceerd wat resulteert in een lagere belastingen op het milieu.

Pilot GEOWALL® Waddenfonds

 • In samenwerking met de provincie Groningen en het Waddenfonds zijn er 400 GEOWALL® Rif blokken gemaakt van baggerspecie uit de Eems-Dollard.
 • Deze GEOWALL® Rif blokken zijn geplaatst op het wad in de buurt van de Eemshaven.
 • De GEOWALL® Rif blokken zorgen voor een vestigingsklimaat van biobouwers die zorgen voor de verbetering van het onderwaterleven.
 • GEOWALL® Rif blokken zijn zeer geschrikt om als rif structuur te gebruiken vanwege de ruwheid en aantrekkelijke pH-waarde.
Language »