GEOWALL® – van bagger naar bouwblok

GEOWALL® is een start-up bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van innovatieve producten die circulair zijn vervaardigd met behulp van bagger en andere reststromen. Het bedrijf is opgericht met de missie om bij te dragen aan een duurzame toekomst door circulaire producten te ontwikkelen en hierbij minder primaire grondstoffen te gebruiken.
 

Onze missie

Onze missie is om de manier waarop baggerspecie wordt behandeld te transformeren en te zorgen voor een duurzamere toekomst. We verminderen de reststromen door baggerspecie op een circulaire manier te hergebruiken en de impact op het milieu te minimaliseren.

Dankzij onze baanbrekende GEOWALL® technologie kunnen we baggerspecie opwaarderen en het hergebruik ervan in verschillende toepassingen mogelijk te maken. We zijn ervan overtuigd dat ons werk bijdraagt aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van de CO2-uitstoot en het bereiken van een volledig circulaire bouwsector in 2050.

Onze visie

GEOWALL® speelt een leidende rol in de ontwikkeling en implementatie van duurzame en circulaire oplossingen voor de verwerking van baggerspecie. Onze visie om duurzame en circulaire oplossingen te realiseren, rust op drie pijlers: het benutten van innovatieve GEOWALL® technologie, het stimuleren van samenwerking tussen diverse opdrachtgevers en het vergroten van bewustwording en acceptatie van circulaire oplossingen.

Onze visie is namelijk gebaseerd op het essentiële principe van schaalbare circulaire oplossingen, waarbij we niet alleen de grondstof- en bouwketen verbinden, maar ook de betrokken partijen aansporen om circulair samen te werken. Dit houdt in dat bij elk project zowel een leverancier van een grondstof als een afnemer van het eindproduct betrokken is. De leverancier van de grondstof en de afnemer varieert afhankelijk van het product, maar is meestal een (semi-)overheidspartijen zoals gemeentes, provincies, waterschappen, havenbedrijven of Rijkswaterstaat.

Language »